Logo komunitní zahrady Prokopka na sídlišti Praha 13

ZAHRADA PROKOPKA

Komunitní zahrada

Zahrada Prokopka, foto komunitní zahrady na Praze 13
Komunitní zahrada nyní. Jaro - Duben 2023
První zima na upraveném prostoru pro nově vznikající komunitní zahradu Prokopka.
Komunitní zahrada je z velké části připravena a nyní nabírá sil na novou - první sezónu. Zima - Leden 2023
Zahrada Velká Ohrada se z počátku říkalo Prokopce
Začíná se upravovat budoucí prostor komunitní zahrady. Léto 2022

Zahrada Prokopka

Kdo jsme?
Jsme spolek Pro kořínky, z.s.
Co je našim cílem?

Provoz komunitní zahrady a její rozvoj a údržba se zřetelem na principy udržitelnosti.

Podpora potravinové bezpečnosti a zodpovědného spotřebitelství prostřednictvím komunitního pěstování a kompostování.

Vytváření bezpečného prostoru pro sousedská setkávání a kultivace schopnosti spolupráce a pospolitosti.

Pořádání vzdělávacích, zájmových a kulturních akcí a dalších aktivit podporující sousedskou pospolitost, jakožto i mezigenerační spolupráci.

Podpora obnovení a prohloubení kontaktu s přírodou u všech věkových skupin a pěstování osobní zodpovědnosti k nejbližšímu životnímu prostředí, podpora aktivního přístupu k ochraně životního prostředí.

Organizace seminářů, kurzů, workshopů, jarmarků, besed, benefičních akcí a zajišťování dětských programů, vzdělávacích a sportovních cyklů.

A proč kořínky?
- Odkazují na rostliny, které chceme pěstovat.
- Jsou zdrojem živin pro rostliny, stejně jako i my chceme těžit/živit se/ze společenství.
- Odkazují na pevné spojení s půdou, kde vyrostli - jako my jsme se usadili na tomto místě.
- Mohou se splétat/proplétat - to odkazuje na propojování vztahů v komunitě.
- Jsou pod povrchem, skryté, ale jsou velmi důležité - stejně jako naše niterné já.
Podporují nás
Nadace Via, logo společnosti podporující spolek Prokopka.
Kaufland nadace podporující Zahradu Prokopku
Logo Městské části Praha 13
Logo komunitní zahrady Prokopka
Copyright © Zahrada Prokopka