Logo komunitní zahrady Prokopka na sídlišti Praha 13
Členství pro rok 2024

Rada spolku Pro kořínky, z.s. schválila možnost vybrat si pro rok 2024 z 3 kategorií členství.
Pěstební plocha pro kategorie členství "Pěstuji rostliny i dobré vztahy" a "Pěstuji" je pro první
pěstební rok 1 m² ve vyvýšeném truhlíku.
Ceny za jednotlivá členství jsou uvedeny na jeden kalendářní rok.
Z následující tabulky si, prosím, vyberte o jaký typ členství máte zájem:
Členství ve spolku Pro kořínky, z.s. a tím i v komunitní zahradě Prokopka.
Logo komunitní zahrady Prokopka
Copyright © Zahrada Prokopka